Βιντεοσκοπήσεις
23.06.2011 Ο Κλείδωνας στο Χωριό  (23.06.2011)   
από Γ. Α. Κρητικό και Ning
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας