Βιντεοσκοπήσεις
06-12-2012 Αγιασμός των υδάτων στον Κάμπο Κωμιακής  (06-01-2012)   
Γεώργιος Α. Κρητικός
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Εκδηλώσεις σε Οικισμούς της Κωμιακής