Βιντεοσκοπήσεις
Κωμιακή Μέρος Β από την ΕΡΤ-3   
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Ντοκυμαντέρ