Βιντεοσκοπήσεις
Γ Κρητικός Κ Λυερός Ατζιτζιές, Αρτεμώνας(ανέβασσμα στίς 8 Σεπ. 2014 από 11.02.2007))  (11.02.2007)   
Lieros Giorgis, Siderokostis
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα