Βιντεοσκοπήσεις
Γ Κρητικός Κ Λυερός Ατζιτζιές, Αρτεμώνας(Γιώργος Α. Κρητικός στις 8 Σεπ. 2014)  (11.02.2007)   
Lieros Giorgis, Siderokostis
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα