Βιντεοσκοπήσεις
2011 Κάλαντα από Γ. Χατζόπουλο  (Αθήνα 2011)   
από Γιαννη Πρεβενιό και BlogSpot Koronidas
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα