Βιντεοσκοπήσεις
2009 O Κορμοράνος του Απόλλωνα  (Οκτώβριος 2009)   
Ute Sideris, Γεώργιος Χωριανόπουλος, Ν. Ανδρής
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα