Βιντεοσκοπήσεις
Ο Σταμματογιάννης  (αγνωστο)   
Γεώργιο Α. Κρητικός ( από Blog Spot Κωμιακής Γ. Πρεβενιός )
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα