Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Χίλια Βρύση  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Σύλλογος Κορωνίδας